Menu:

Adresa:

Materská škola Zádielska 4 040 01 Košice
Košice I
0904 057 693
0903 996 274
LuciaLeskovska.jpg, 7.8kB
Riaditelka: Mgr. Lucia Leskovská
e-mail:

Dokumenty na stiahnutie

        Výberové konanie na miesto učitež MŠ do triedy s vyučovacím jazykom slovenským - stiahni
 
        2 % za rok 2017 Organizácia, tlačivo
  • Žiados o prijatie dieaa do materskej školy - stiahni
  • Podmienky prijatia detí do MŠ -stiahni
  • Zásady tvorby a používania soc. fondu - súčas kolektívnej zmluvy
  • Kritéria na priznanie osobného príplatku zamestnancov -
    stiahni